Ministar Kunić podržao ideju da se oformi “Radna grupa”

Spread the love
Rental Travel

Prava je šteta što jako malo ljudi čita tekstove i saopćenja poput ovog, koji dolaze iz “Ekspertne Vlade”, premijera Bahrije Umihanića. Naime, ako pažljivo čitate ono što smo boldirali i sami će te se uvjeriti dokle smo mi došli, kakvo nam je obrazovanje, Ekspertna Vlada i na što sve liče sastanci poput ovog.

Reha Centar

Ali kad već ne može bolje, onda se ide po principu da sastančimo i nakon iscrpne rasprave donemo zaključak da će mo oformiti “Radnu grupu”.

Evo kako to izgleda zvanično:

Kako bi se poboljšali uslovi za to da sistem obrazovanja bude zasnovan na odgovornosti, transparentnosti i sveobuhvatnosti, ministar Kunić i predstavnica glavnog Ureda Misije OSCE-a u BiH Slađana Ćurak sa saradnicima, danas su održali radni sastanak, na kojem su razgovarali o implementaciji projekta za stručno usavršavanje menadžmenta osnovnih i srednjih škola. Projekat je nastavak aktivnosti koje su već realizovane u saradnji resornog ministarstva i Misije OSCE-a u BiH, a to su: Finansijski vodič za direktore škola i Priručnik za obuku članova školskih odbora. Nakon inicijalnih sastanaka sa ministarstvima i pedagoškim zavodima u Bosni i Hercegovini, uslijedit će konferencija na kojoj će se sumirati rezultati koji su ostvareni u proteklom periodu

Ideja projekta jeste oformiti Radnu grupu koja bi napravila model za usavršavanje menadžmenta škola, provela edukacije za direktore i članove školskih odbora, osnovnih i srednjih škola u pravcu boljeg i ispravnijeg uspostavljanja upravljačke strukture po školama, jer direktori, kao i članovi školskih odbora dolaze iz različitih struktura.

Ministar Kunić podržao je ideju, te je saglasan sa realizacijom projekta, smatrajući da će se na taj način omogućiti efikasniji rad i direktora i školskih odbora, koji će u dogledno vrijeme da ostvare kvalitetne rezultate, te doprinijeti demokratizaciji sistema obrazovanja.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i      sporta Tuzlanskog kantona

aktuelno.ba

Komentari

Komentara