Maloljetni borci Tuzle održali Svečanu skupštinu

Spread the love
Menprom

I pored činjenice da su u odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992 – 1995. godina, bili djeca koja su branila svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, danas 22. godine nakon rata organizovani u Udruženje ” Maloljetni borci Tuzle” pokušavaju se izboriti za neka sistemska rješenja koja će im kao boračkoj populaciji olakšati svakodnevnicu.

Reha Centar

Nekada djeca, sada već odrasli ljudi okupljeni oko Udruženja “Maloljetni borci Tuzle” održali su Svečanu skupštinu na kojoj su analizirali sve do sada urađeno, ali i razmatrali brojne aktivnosti koje im slijede, tako će u narednom periodu svoj rad bazirati na iniciranju i prikupljanju arhivske i historijske  građe o pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi 1991.- 1995., uredit će evidenciju o maloljetnim borcima Armije RBiH s područja Grada Tuzla, a i šire i svoj rad prezentirati javnosti, učestvovat će u poslovima koji se odnose na prikupljanju finansijskih sredstava u cilju realizacije projekata zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja članova Udruženja, zalagat će se za koordinaciju rada sa istoimenim općinskim, kantonalnim i federalnim udruženjem, s ciljem usaglašavanja programa i stavova i jedinstvenog nastupanja pred organima lokalne zajednice,Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, pratiće stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa članova Udruženja i starati se o pružanju odgovarajućih vidova pomoći.

Nakon radnog dijela, upriličen je i svečani dio skupštine, odnosno skromno druženje svih prisutnih tokom kojeg je u opuštenoj atmosferi podcrtan značaj učešća maloljetnih boraca u odbrani BiH.

Nesebičnu pomoć i pdršku u organizaciji skupštine pružio je BH Telecom.

M.T

Komentari

Komentara