Krivično procesuirati predsjednika Federacije BiH Živka Budimira zbog zloupotrebe položaja i ovlasti

Rental Travel

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje javni poziv svim kantonalnim tužilaštvima da krivično procesuiraju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti kojom je nanesena šteta na području svih kantona u Federaciji BiH.

Reha Centar

Krivičnim zakonom Federacije BiH u članu 383. propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti u situacijama kada se nanese šteta ili teže povrijede prava lica. I na osnovu Rješenja o privremenoj mjeri Ustavnog suda Federacije BiH evidentno je da je smjenom ministra finansija predsjednik Federacije BiH Živko Budimir onemogućio funkcionisanje Federacije BiH, čime je teže povrijedio i prava budžetskih korisnika, a posebno prava socijalno ugroženih građana.

Kako bi se spriječile dalje zloupotrebe nemoralno djelovanja Živka Budimira mora biti sankcionisano, s obzirom da su i sve međunarodne institucije u BiH osudile postupke Živka Budimira, a bilo je i zvanično zatraženo da se povuče odluka o smjeni ministra finansija kako bi se spriječilo blokiranje funkcionisanja Federacije BiH.

Muamer Dedić, Press BOSS-a

Komentari

Komentara

Posted In: