Potvrđena optužnica protiv direktora i izvršnog direktora za tehničke poslove u RMU Banovići

Spread the love
Rental Travel

Općinski sud Banovići potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv dvije odgovorne osobe iz RMU Banovići, direktora Elvira Salihovića (53) i izvršnog direktora za tehničke poslove Elvira Jamakovića (53) zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Reha Centar

Optužnicom im se na teret stavlja da su u julu 2021. godine u svojstvu članova Uprave RMU Banovići iskoristili službeni položaj i ovlaštenja koja imaju po Statutu Društva i postupli suprotno odredbama Zakona o radu FBiH, po kojima je zabranjena diskriminacija radnika, između ostalog, i u odnosu na članstvo u političkim partijama ili sindikatima, i u odnosu na otkazivanje ugovora o radu.

Tako su, znajući da je jedan zaposlenik (tehnički rukovodilac organizacione jedinice u rudniku), član Sindikalne organizacije RMU Banovići i član političke partije PDA, i da ne želi da promijeni članstvo u sindikatu i političkoj partiji, rukovodeći se isključivo sindikalnom i stranačkom pripadnošću, a ne interesima službe, donijeli odluku o otkazu ugovora o radu na to radno mjesto, uz ponudu novog ugovora za radno mjesto  za koje je predviđen manji koeficijent za obraćun plate, a koje je ovaj zaposlenik morao prihvatiti jer bi u suprotnom dobio otkaz ugovora o radu.

Na taj način su teže povrijedili prava ovog zaposlenika, te su ga bez zakonskog osnova rasporedili na drugo i manje plaćeno radno mjesto i nanijeli mu štetu u iznosu od najmanje 7.000 KM u proteklom periodu.

Obzirom na to da ovo Tužilaštvo u radu ima veći broj  krivičnih prijava koji se vezuju za RMU Banovići, koji su u različitim fazama  postupka, ovdje se radi o izdvojenom i dopunjenom izvještaju SKP MUP-a TK a, a koji se vezuje samo za događaje iz činjeničnog opisa optužnice, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštava.

Komentari

Komentara