Kolegij Skupštine TK: Zakazana sjednica hitnog karaktera

Spread the love
Menprom

U prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona danas je, 16.6.2017. godine, održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Na dnevnom redu sjednice Kolegija je bilo određivanje termina održavanja naredne redovne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona i  razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona kojim se od Skupštine Tuzlanskog kantona traži održavanje sjednice hitnog karaktera na kojoj bi bila razmatrana Informacija o stanju i pravnim sporovima između osnivača „GIKIL-a“ d.o.o. Lukavac čiji je jedan od osnivača „KHK“ d.d. Lukavac.

Kolegij Skupštine prepoznao je nužnost sagledavanja ozbiljne situacije u kojoj su se našle kompanije „GIKIL-a“ d.o.o. Lukavac i „KHK“ d.d. Lukavac, koje su od enormnog značaja za privredu ne samo Tuzlanskog kantona, nego i Bosne i Hercegovine i šire. Podržavajući napore Vlade Tuzlanskog kantona u zaštiti državne imovine i velikog broja radnih mjesta, te informisanja Skupštine Tuzlanskog kantona i javnosti o ovom problemu, zakazana je sjednica hitnog karaktera na kojoj će se razmatrati navedena informacija. Sjednica hitnog karatkera Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u četvrak, 22.6.2017. godine, sa početkom u 9,30  u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

Pored predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona, na sjednicu će biti pozvani svi relevantni faktori uključeni u rad GIKIL-a, kao što su predstavnici menadžmenta GIKIL-a, KHK-a, GSL-a, predstavnici sindikata ovih kompanija, članovi Nadzornog odbora GIKIL-a, predstavnici nadležnih sudova, Tužilaštva TK i Pravobranilaštva TK, kao i predstavnici kompanija koja imaju najveća potraživanja prema GIKIL-u i čije poslovanje je ugroženo velikim dugovanjima – JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ i Željeznice FBiH.

Takođe je dogovoreno je da redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bude održana 29.6.2017. godine sa početom u 9,30, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla, a u okviru dnevnog reda bit će razmatrano 8 tačaka dnevnog reda.

Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona, između ostalih akata, razmatrat će Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“, kao i izvještaje o radu JU Univerzitet u Tuzli, Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“, JU Veterinarski zavod TK, i drugo.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

aktuelno.ba

Komentari

Komentara