Klinika za ortopediju i traumatologiju po prvi put u BiH uradila endoskopsku operaciju na kičmenom stubu

Spread the love
Menprom

Operativni tim Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla je po prvi put u Bosni i Hercegovini uradio endoskopsku mikroinvazivnu operaciju kod pacijentice sa izuzetno rijetkim patološkim stanjem na grudnom dijelu kičmenog stuba. Prema riječima, doc. dr. med. sci. Aleksandra Vujadinovića, v .d. načelnika Klinike za ortopediju i traumatologiju radi se o vrlo rijetkom oboljenju koje se javlja kod jednog pacijenta na milion stanovnika. “Kod pacijentice koju smo operisali diskus hernija je bila prisutna u predjelu grudne kičme gdje je kičmena moždina zbog svojih anatomskih karakteristika najosjetljivija na pritisak i na bilo kakve manipulacije. Zbog toga smo se umjesto konvencionalnog i standardnog stražnjeg pristupa, koji je neadekvatan kod ovakvih stanja, odlučili uraditi operaciju kojom smo kroz grudni koš pristupili na kičmeni stub i kičmenu moždinu, te smo uspjeli odstraniti pomenuti diskus koji je već bio doveo do mijelopatije, odnosno stanja koje je oštetilo kičmenu moždinu do nivoa da se pacijentica nije mogla samostalno i bez pomagala kretati”, pojasnio je doc. dr. Vujadinović i dodao da je operativni zahvat izveden minimalno invazivnom metodom video asistiranom torakoskopijom (VATS) i u saradnji sa kolegama sa Klinike za hirurgiju.

Reha Centar

“Metoda VATS podrazumijeva uvođenje endoskopa, odnosno izvora svjetlosti sa kamerom, kroz male otvore na grudnom košu kroz koje smo odstranili diskus. Radi se o najsloženijoj operativnoj tehnici odstranjenja diskusa sa mnogobrojnim mogućim komplikacijama koje srećom nismo imali. Ovom metodom smo definitivno ušli u jedno novo polje endoskopske spinalne hirurgije koju u narednom period planiramo razvijati i unapređivati.”, rekao je doc. dr. Vujadinović i iskazao zahvalnost timu Odjela za vertebrologiju Klinike za ortopediju i traumatologiju kao i kolegama sa Klinike za hirurgiju i Klinike za anesteziju i reanimaciju koji su dali nesebičan doprinos tokom navedenog operativnog zahvata.

Doc. dr. Vujadinović je kazao da postoperativni tok protiče uredno i da se pacijentica dobro osjeća.

Operativni tim koji je izveo operativni zahvat činili su ortopedi: doc. dr. Aleksandar Vujadinović, dr. Mahir Jašarević, doc dr. Asmir Hrustić, dr. Elvir Atić, dr. Armin Muhović, te hirurzi: dr. Nermin Mušanović i dr. Amar Kešetović, anesteziolog dr. Šuhreta Alić, anestetičar Ismar Ibrahimagić i instrumentarka Ankica Vareškić.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara