Evropska sedmica testiranja na HIV i virusne hepatitise 2018.

Spread the love
Rental Travel

Evropska sedmica testiranja na HIV i virusne hepatitise 2018. obilježava se u 53 evropske zemlje raznim aktivnostima od 23. do 30. novembra 2018. godine. Aktivnosti Europske sedmice testiranja su u skladu sa globalnim ciljem u kojem je Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV (UNAIDS) pozvao sve zemlje da do 2020. postignu cilj: 90% zaraženih osoba je dijagnosticirano, 90% dijagnosticiranih uzima antiretrovirusne lijekove i 90% liječenih ima nemjerljivu viremiju.
Univerzitetski klinički centar Tuzla u okviru obilježavanja sedmice testiranja organizuje niz aktivnosti.
Savjetovalište za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS Klinike za zarazne bolesti od 23. do 30. novembra od 8 do 20 sati pružat će usluge povjerljivog, dobrovoljnog, besplatnog i anonimnog savjetovanje i testiranja na HIV i hepatitise.
U prostorijama Edukativnog Centra Klinike za zarazne bolesti UKC Tuzla, 29.11.2018. u 12 sati, bit će organizovano stručno predavanje na temu ” HIV/ AIDS infekcija kao hronična bolest “.

Reha Centar

Nakon gore najavljenih aktivnosti Savjetovalište za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS Klinike za zarazne bolesti nastavlja sa aktivnostima u povodu obilježavanja 1. decembra – Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a.
Na 1. decembar Savjetovalište će pružati usluge cjelodnevnog (24-satnog) testiranja brzim testovima (besplatno, anonimno i dobrovoljno) na HIV, HBV i HCV.
Također, 1. decembra u saradnji sa udruženjem studenata “BOHEMSA”, zaposlenici Klinike za zarazne bolesti će u TC Omega organizovati aktivnosti u okviru kojih će građanima pružiti informacije o svim aspektima HIV infekcije, prijenosu spolno prenosivih infekcija, zaštiti i značaju savjetovanja i testiranja, te vršiti podjelu edukativnog materijala .

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara