Javna kampanja:„Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“

Menprom

Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH), povodom 03. maja/svibnja – Svjetskog dana slobode medija, organiziralo je Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“. Javna kampanja se realizuje u 29 gradova u Bosni i Hercegovini.

Reha Centar

Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ jeste animacija građana da koriste svoje građansko pravo i  šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, te da konstantno ugrožavanje sloboda izražavanja i informisanja predstavlja povedu osnovnih ljudskih prava na istinito i pravovremeno izvještavanje, istakla je Amra Avdić Koordinator lokalnog tima Tuzla.

novinska omladinska asocijacija

Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH će na info-štandovima u centralnim gradskim zonama  upoznati građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje medija, kroz pojašnjenje Žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. Također će sprovesti anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije u BiH Vijeća za štampu i magazina Karike, koji realizuju mladi novinari ONAuBiH.

U 2014. godini Vijeće za štampu u BiH je primilo 875 žalbi, a od početka 2015. godine, zaprimilo 79 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega 11 žalbi se odnosi na komentare posjetilaca internet portala. Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 40 je riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju. Uprkos sve većim pritiscima na slobodu informisanja i rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji sve više prihvataju samoregulaciju medija.

novinska omladinska asocijacija

Javna kampanja “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” održaće se u: Banja Luci, Bihaću, Cazinu, Goraždu, Sarajevu, Jablanici, Istočnom Sarajevu, Zavidovićima, Tuzli, Palama, Visokom, Zenici, Rudom, Šamcu, Travniku, Stolcu, Odžaku, Višegradu, Kaknju, Jajcu, Mostaru, Srebreniku, Brčkom, Gradišci, Maglaju, Foči, Olovo, Modriči i Kalinoviku.

 

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara