Inoviran Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas donijela Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona. Razlog donošenja Plana su izmjene i dopune Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, a koje se odnose na definisane vrijednosti praga upozorenja i praga uzbune za suspendovane čestice (PM2,5).

Reha Centar

Ovim dokumentom utvrđene su vrste rizika i opasnosti, subjekti zaduženi za primjenu Plana, subjekti koji učestvuju u primjeni Plana, uslovi za proglašavanje epizoda uslijed povećanja koncentracija zagađujućih materija, mjere u epizodnim situacijama za smanjenje povećanih koncentracija zagađujućih materija, odgovornost i ovlaštenja u vezi sa primjenom Plana i subjekti zaduženi za nadzor provođenja mjera.

Plan se odnosi na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti,tolerantne vrijednosti, vrijednosti pragova upozorenja i pragova uzbune uslijed ispuštanja zagađujućih materija u okoliš iz industrijskih i termoenergetskih postrojenja, motornih vozila i individualnih ložišta u domaćinstvima, a koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i imati značajnijeg utjecaja na kvalitet okolice.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara