Informacija sa 22. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila izjašnjenja ministarstava na amandmane poslanika na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kao i na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara