Grad Tuzla predložio osnivanje Javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija “TRAG”

Spread the love
Menprom

Na današnjoj 17. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, razmatran je i utvrđen prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija “TRAG” Osnovna uloga Tuzlanske razvojne agencije bila bi koordinacija razvoja, te priprema i provedba projekata usmjerenih ka sveobuhvatnom razvoju grada.

Reha Centar

Iako je Grad Tuzla u domaćim i međunarodnim krugovima prepoznat kao jedna od najuspješnijih lokalnih uprava u pripremi i implementaciji EU i drugih međunarodnih projekata, očekuje se da će formiranje Razvojne agencije doprinijeti efikasnijem privlačenju sredstava iz EU i drugih izvora, čime će se podržati implementacija ključnih projekata od važnosti za razvoj Tuzle. Planirano je da Razvojna agencija počne s radom od 1. januara 2024. godine. Formiranje Razvojne agencije će ispuniti potrebu za objedinjavanjem postojećih kapaciteta i stvaranjem specijaliziranog tima stručnjaka sa znanjima i vještinama za praćenje javnih poziva i privlačenje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za praćenje i analizu podataka za razvojno planiranje i upravljanje razvojem. Osnovna uloga i ciljevi Razvojne agencije su: koordinacija u oblasti planiranja i razvoja grada, priprema i provedba projekata usmjerenih ka razvoju ljudskih kapaciteta, razvoju poslovne infrastrukture, razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju, razvoju turizma, zaštite okoliša, kao i projekata u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, priprema studija i razvojnih strategija, praćenje provedbe Strategije, strateških i akcijskih planova, prepoznavanje novih razvojnih mogućnosti (prije svega digitalne i zelene transformacije i ciljeva održivog razvoja UN-a), informisanje o mogućnostima su/finansiranja projekata, namicanje sredstava iz EU fondova i drugih domaćih i međunarodnih izvora, promocija Tuzle i privlačenje investicija, razvoj klastera i poslovnih mreža, stvaranje regionalnih partnerstava, izdavaštvo i druge srodne aktivnosti, u skladu sa načelima održivog razvoja.

Svi detalji o radu Tuzlanske razvojne agencije kao gradske javne ustanove za obavljanje djelatnosti od javnog interesa, uključujući finansijski plan, prostorne kapacitete, te zaposlenike, bit će definisani Pravilima Razvojne agencije koja će se donijeti nakon registracije ove ustanove. Finansiranje Razvojne agencije planira se iz sredstava Budžeta Grada Tuzle, na način da će Razvojna agencija poslovati u okviru Jedinstvenog računa Budžeta Grada Tuzle prema pravilima i propisima trezorskog poslovanja, uz postepeno smanjenje ovisnosti o budžetskim sredstvima u narednim godinama.

Predložena Odluka o osnivanju Javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija “TRAG” bit će upućena Gradskom vijeću Tuzla na narednu sjednicu, na dalje postupanje, odnosno usvajanje Odluke u cilju unapređenja  razvoja grada Tuzle.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara