Održana 21. sjednica Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle

Menprom

Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, usvojen je Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Budžeta grada Tuzla za period od 01.01. do 31.12.2015. godine. Nakon izvršene procjene ostvarenja prihoda za 2015. godinu za deset mjeseci i dostavljenih novih Revidiranih projekcija prihoda od indirektnih poreza općina TK, dana 12.11.2015. godine, utvrđeno je da je neophodno izvršiti korekciju plana prihoda Budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu. Ukupno su povećani prihodi osnovnog računa u iznosu od 1.189.900.00 KM.

Reha Centar

Također, usvojen je i Nacrt odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla, a povodom Zaključka usvojenog na sjednici Gradskog vijeća, kojim je aktuelizirana ranija inicijativa za donošenjem Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla, sa namjerom da se realizuju projekti gradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture, čime bi se razriješili značajni komunalni problemi na području grada. Kreditna sredstva u iznosu od 5,5 miliona KM, će se koristiti za finansiranje infrastrukturnih objekata u gradu Tuzla, kao što su rekonstrukcije i izgradnje ulica, mostova, cesti, biciklističke staze, trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih barijera.

Kolegij gradonačelnika je usvojio Nacrt regulacionog plana prostorne cjeline „Grabov potok“ i Nacrt odluke o provođenju regulacionog plana prostorne cjeline „Grabov potok“, gdje je planirana izgradnja 9 stambeno-poslovnih objekata, jednog objekta javne garaže, kao i uređenje pripadajućih površina: saobraćajnih površina, dječijih igrališta i sportskih terena.

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA TUZLE

Usvojen je i Prednacrt Odluke o izmjenama Odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Tuzla i naseljima na području općine Tuzla, kojim umjesto dosadašnjeg naziva, ulica koja od raskršća sa ulicom Džindić mahala kod Džindićke džamije vodi na sjever pored UKC na Gradini i nastavlja do izlaza iz kruga UKC na Gradini kod Dječje klinike, nosi naziv Ulica prof. dr. Ibre Pašića. Ulica koja od raskršća ulice Maršala Tita i ulica Rade Peleša kod Male pijace vodi na sjever do izlaza iz kruga UKC na Gradini kod Dječje klinike nosi naziv „Put Gradina“.

Tokom sjednice usvojen je i Nacrt odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ukupne površine cca 48ha, na području grada Tuzla, prema kojem je putem Javnog poziva zaprimljeno 17 prijava.

Članovima Kolegija prezentirana je i Informacija o aktivnostima na animiranju građana i organizovanju akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području grada Tuzla za period januar-oktobar 2015. godine. U skladu sa propisanom procedurom svi materijali se dostavljaju Gradskom vijeću na usvajanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara