Grad Tuzla pokrenuo komunikacijsku platformu “CENTAR 72”

Spread the love
Menprom

Danas je u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, u Tuzli, u prisustvu gradonačelnika Tuzle, medija i predstavnika gradskih službi predstavljena komunikacijska platforma “Centar 72”. Ovaj servis omogućuje svim građanima i građankama Tuzle da u bilo kojem trenutku, 24 sata dnevno, postavljaju pitanja i prijavljuju uočene probleme na području grada, a koje su u gradskoj nadležnosti.

Reha Centar

Fondacija CPI, Centar za zastupanje građanskih interesa, koja je programirala i u partnerstvu sa Gradom Tuzla pokrenula platformu “Centar 72” ima ulogu administratora i moderatora komunikacije između građana i Grada, pomaže građanima da pitanje postave u adekvatnu kategoriju i garantira anonimnost korisnika platforme čiji podaci se ne objavljuju.

KOMUNIKACIJSKA PLATFORMA

Nakon što se pitanje postavi na platformu, gradske službe pružat će odgovore građanima u roku od 72 sata. U taj rok se ne računaju neradni dani i praznici. Prednosti ovakvog načina komuniciranja su brojne. Komunikacija između građana i Grada se ubrzava, potpuno je transparentna, a time se ubrzava i rješavanje prijavljenih problema. U slučaju višestrukih prijava istog problema, gradski službenici mogu jednostavno uputiti građane na već postavljen odgovor.

Pitanja se mogu postavljati preko računara,  a prilagođena je i za korištenje putem pametnih telefona. Pitanje/prijavu, može se po potrebi označiti na mapi grada i uz nju postaviti i fotografiju.

“Centar 72 je još jedan korak u nastojanju Grada Tuzle da unaprijedi saradnju sa građanima i ubrza rješavanje njihovih problema iz svoje nadležnosti.” izjavio je povodom pokretanja ovog servisa gradonačelnik Tuzle.

Pokretanje komunikacijske platforme “Centar 72” omogućeno je, u sklopu projekta “Podrška inicijativi za otvorenu vlast” od strane Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini.

Na jednom mjestu građani mogu postavljati pitanja službama Grada Tuzle. Ovaj servis je na usluzi građanima 24 sata dnevno  na adresi centar72.ba/Tuzla. Komunikacija između građana i gradskih službi odvija se javno.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara