FIA poslala opomene na 14.644 adrese pravnih lica koja nisu dostavila finansijske izvještaje

Spread the love
Rental Travel

Finansijsko-informatička agencija (FIA) Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice uputila je 14.644 opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za pravna lica koja nisu izvršila svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.

Reha Centar

„Uvidom u evidenciju Registra finansijskih izvještaja i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH ustanovljeno je da  27.293 pravna lica nisu predala finansijske izvještaje. Od ovog broja pravnih lica, njih 12.647 ne posjeduju račune u Jedinstvenom registru računa pravnih lica u FBiH, dok od preostalih 14.646 pravna lica 7.116 imaju aktivne račune, dok 7.528 pravnih lica imaju blokirane račune“, kazao je Esad Mahmutović, direktor FIA.

U opomeni koja je poslana na 14.644 adresa, podsjeća se da su skladu sa članom 44. Stav [1) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH pravna lica su dužna sastaviti svoje finansijske izvještaje i iste predati FIA, prema sjedištu pravnog lica, u zakonski propisanom roku.

Dalje se navodi da će FIA, postupajući u skladu sa ovlaštenjem Federalnog ministarstva finansija broj: 04-14-1-3554/18

D.B.P. od 29.05.2018. godine, ukoliko opomenuta pravna lica ne dostave finansijske izvještaje za 2017, kao iza sve prethodne godine za koje nisu izvršili svoju obavezu, najkasnije do 01. septembra/rujna 2018,  protiv istih pokrenuti prekršajni postupak. U opomeni se ističe da propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM  za pravno lice u skladu sa članom 59. stav [1] tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM.

aktuelno.ba

 

 

   

 

Komentari

Komentara