FIA promovirala 13 knjiga pregleda finansijskih pokazatelja u FBiH

Spread the love
Menprom

Posebno važan, strateški cilj rada Finansijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine FIA je pretvaranje podataka prikupljenih u registrima u vrijedne informacije i znanja, neophodne za donošenje kvalificiranih i informiranih poslovnih i makroekonomskih odluka, naglašeno je na promociji 13 knjiga finansijskih pokazatelja u FBiH.

Reha Centar

U 13 promoviranih knjiga su pregledi finansijskih pokazatelja koji su  predstavljeni putem tabela i grafikona u kojima su adekvatno ilustrovani statički presjeci, strukturalni omjeri i dinamički presjeci, trendovi vremenskih serija, rezultata finansijskog poslovanja, kao i pokazatelja finansijskih performansi privrede u Federaciji BiH, kantonima, općinama i gradovima.

Zamjenica premijera i ministrica finansija Jelka Milićević kazala je da su u ovim knjigama predstavljeni najpouzdaniji podaci o broju zaposlenih, broju privrednih društava, ostvarenim prihodima itd.

„FIA je prva napravila pouzdanu bazu podataka za Federaciju BiH koja je u vlasništvu Federacije BiH. Zahvalni smo FIA za ove materijale koji su sjajna podloga za definiranje strateških investicija i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim podacima za sve razine vlasti, gospodarska društva, međunarodne institucije, investitore..:“, naglasila je ministrica Milićević.

Prof.dr. Džafer Alibegović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu istaknuo je da su aktivnosti koje FIA poduzima u smislu analitičke obrade prikupljenih podataka je stvaranje podloge za informirano odlučivanje.

„Informirano odlučivanje na bazi pouzdanih, tačnih, sistematiziranih, preciznih podataka je bitno kako u poslovoj zajednici tako i na makroekonomskom planu. Strani i domaći investitori upravo trebaju ovakve podatke da bi na osnovu njih donosili odluke o ulaganjima u našoj zemlji“, kazao je prof.dr.Alibegović.

Za poslovnu zajednicu u FBiH knjige finansijskih pokazatelja imaju kako direktnu, tako i indirektnu korist.

„Direktna je što na osnovu ovih podataka možemo pratiti kretanja u pojedinim djealatnostima, provjeravati podatke o sadašnjim i budućim poslovnim partnerima, pratiti trendove. Indirektna korist je što će ovi podaci biti korišteni od strane niza institucija, pomoći će smanjenju sive ekonomije i nadamo se u donošenju odluka od strane nadležnih o rasterećenju prirvede“, rekao je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Direktor Finansijsko-informatičke agencije FBiH Esad Mahmutović kazao je da je paralelno sa izradom ovih knjiga finansijskih pokazatelja urađen i software koji će omogućiti da ovi podadi već naredne 2020. godine budu dostupni institucijama, poslovnoj i akademskoj zajednici i svima zainteresiranim već krajem marta, odnosno, početkom aprila.

„Svih 13 knjiga od danas je dostupno i online na web stranici FIA, www.fia.ba . No, mi u FIA se nećemo zaustaviti na ovome. Planiramo nastaviti raditi na formiranju registara koji će u značajnoj mjeri pomoći u kvalitetnijem odlučivanju. U planu je formiranje registara obrta, poljoprivrednih gazdinastava, grantova itd“, najavio je direktor Mahmutović.

Ove knjige, u izdanju Finansijsko-informatičke agencija FBiH, predstavljaju rezultat nastojanja FIA da zauzme centralnu ulogu u kreiranju poslovnih registara sa relevantnim, izvornim podacima i pouzdanim informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pokazatelji finansijskog poslovanja u ovim knjigama su namijenjeni svim korisnicima koji imaju interes i bave se finansijskom i ekonomskom analizom i planiranjem. Vjerujemo da će ove knjige biti od koristi najprije djelatnicima u makroekonomskom planiranju i upravljanju na svim nivoima društvenog uređenja, ali jednako tako i menadžmentu privrednih društava, poslovnim asocijacijama, predstavnicima medija, te stručnoj, naučnoj i istraživačkoj javnosti.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara