Dopuna sredstava za novčane pomoći penzionerima sa područja TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Mirsada Muhamedbegovića da potpiše Anex Sporazuma sa Federalnim zavodom PIO/MIO Mostar o načinu isplate jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona. Odlukom Vlade TK u junu je potpisan sporazum sa Federalnim Zavodom PIO/MIO o realizaciji jednokratne novčane pomoći.

Reha Centar

U toku realizacije Sporazuma utvrđeno je da za isplatu jednokratne novčane pomoći za sve penzionere sa područja TK sa najnižom penzijom nedostaje 5.916,64 KM. Budući da će isplata jednokratne novčane pomoći biti izvršena oko 05.08., odnosno uz penziju za juli, promijenjeni su podaci o broju penzionera koji su dati prije donošenja navedene Odluke i Sporazuma. Prvobitno je bilo riječi o 35.466 penzionera a u međuvremenu je taj broj povećan novim penzionerima koji su uvedeni u to pravo.

Vlada je također dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu sredstava Federalnom zavodu PIO/MIO Mostaru iznosu od 5.916,64 KM za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100,00 KM za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara