Jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više djece

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM. Pravo iz prethodnog stava mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2023. godini. Za podršku pronatalitetnoj politici kroz realizaciju samo ovog prava, Vlada je ove godine osigurala pola miliona KM.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara