Detaljna procjena rizika od poplava i klizišta za urbana područja Tuzle i Doboja

Menprom

Današnji sastanak, na kojem su prisustvovali predstavnici Grada Tuzla i UNDP-a, održan u zgradi Gradske uprave, na temu „Detaljna procjena rizika od poplava i klizišta za urbana područja Tuzle i Doboja“, za cilj je imao prikupljanje i razmjenu osnovnih podataka o procjeni rizika za sektor stanovanja na području Tuzle.

Reha Centar

UNDP BiH je pokrenuo implementaciju projekta „Detaljna procjena rizika od poplava i klizišta za urbana područja Tuzle i Doboja“, čiji je osnovni cilj identificirati područja koja su pod visokim stepenom rizika od poplava i/ili klizišta.

POPLAVE I KLIZIŠTA

Za ova područja će se pripremiti set praktičnih i ekonomičnih preporuka unapređenja sektora stanovanja u oblasti planskih i strateških dokumenata, kao i planiranja razvoja infrastrukture, a u cilju smanjenja budućeg rizika.

Odabrani konzultant za ovaj projekat je konzorcij Institut za hidrotehniku iz Sarajeva i Urbis Centar iz Banja Luke.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara