Definisane mjere energetske efikasnosti za 973 zgrade u Tuzlanskom kantonu

Rental Travel

U prostorijama Kantonalne privredne komore u Tuzli, održan je okrugli sto sa ciljem iznalaženja najpovoljnijeg načina finansiranja implementacije mjera energijske efikasnosti u stambenim zgradama na prostoru ovog kantona. Predstavnici kompanije Enova prezentirali su rezultate izvršenih mjerenja svih stambenih zgrada u Tuzlanskom kantonu na kojima je potrebno provesti mjere energetske efikasnosti.

Reha Centar

Ovaj skup organizovan je u okviru REELIH projekta koji ima za cilj povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima sa niskim primanjima. Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć USAID-a, a implementator je Habitat International u saradnji sa Metropolitan Research lnstitutom iz Budimpešte i kompanijom Enova iz Sarajeva.

Okruglom stolu su prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, te ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović, uz učešće načelnika općina, te predstavnika kompanija proizvođača i distributera toplotne energije.

Na osnovu izvršenih mjerenja, kompanija Enova sačinila je bazu podataka i napravila 3D model za 973 zgrade, te izvršila procijenu trenutnih potreba za energijom za zagrijavanje i potencijalnih ušteda koje je moguće ostvariti provođenjem mjera energetske efikasnosti. Prema prezentovanim preliminarnim podacima, provođenjem mjera energetske efikasnosti u izolaciju zidova, tavana i podova, te zamjenom prozora, ostvarile bi se uštede u potrebnoj energiji za zagrijavanje do 53% uz smanjenje emisija CO2 od 24.945 tona godišnje. Predstavnici Metropolitan Research lnstituta iz Budimpešte prezentovali su iskustva u implementaciji mjera energetske efikasnosti u regionu, te ukazali na potencijalne modele njihovog finansiranja.

Ministar Fehratović izrazio je zadovoljstvo prezentiranim dosadašnjim rezultatima projekta i ukazao na značaj mogućih ušteda i okolišnih efekata provođenja mjera energetske efikasnsti u Kantonu, te izrazio interes ministarstva za dalju podršku implementaciji REELIH projekata. U narednim fazama ovog projekta pristupiće se formulisanju finansijskog modela, te izradi energetskog akcionog plana za oblast zgradarstva u Tuzlanskom kantonu, kao i testiranju modela na odabranim pilot zgradama.

aktuelno.ba

 

 

 

 

Komentari

Komentara