BH-Gas će u narednih desetak dana isprazniti gasovod Zenica-Travnik

Spread the love
Rental Travel

Stručne službe kompanije BH-Gas u narednih sedam do 10 dana u potpunosti će isprazniti gasovod Zenica-Travnik i napuniti ga bezopasnim inertnim gasom, saopćeno je na press konferenciji kompanije, a u vezi sa posljednjim događajima na ovome gasovodu, odnosno, neovlaštenom puštanju gasa koje je otkriveno na odvojku gasovoda za Novi Travnik. U međuvremenu je po nalogu Tužilaštva Federacije BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH započelo istražne aktivnosti i obavilo razgovore sa stručnjacima ove kompanije.

Reha Centar

„Tokom redovne kontrole ustanovili smo da je gasovod Zenica-Travnik ponovo napunjen gasom, iako ovaj gasovod nije u funkciji. Radi se o neovlaštenom punjenju gasom, naše ekipe su na terenu, osiguravaju gasovod i vodimo računa o njegovoj sigurnosti  kako bismo spriječili sve moguće neželjene posljedice“, rekao je Jasmin Salkić, v.d. direktora kompanije BH-Gas.

On je podsjetio medije da je prema zaključku Vlade Federacije BiH, komisija BH-Gasa  uradila detaljan izvještaj vezan za sve aktivnosti na izgradnji gasovoda Zenica-Travnik  te da je izvještaj dostavljen Vladi FBiH koja će ga vjerovatno razmatrati na tematskoj sjednici.

„Želimo podsjetiti da je od danas gas u Federaciji BiH jeftiniji za 10 posto, tako da jedan kubni metar gasa košta 450 KM. Ujedno podsjećamo da dug Sarajevogasa prema BH-Gasu sa današnjim danom iznosi 56 miliona  KM plus 20 miliona zateznih kamata. Upoznati ste da je bivša Uprava tužila Sarajevogas, ali moramo reći da to nije politika ni ove Uprave, niti Ministarstva energije, industrije i rudarstva FBiH, niti Vlada Federacije BIH. Također, naglašavamo da nećemo potraživati ovaj iznos od 20 miliona KM kamata, jer bi to potraživanje išlo isključivo na teret građana“, naglasio je Salkić.

Posebno je istaknuo da je prošlo dva mjeseca od imenovanja nove Uprave, a da još nije izvršena primopredaja funkcije sa starom Upravom, iako je to zakonska obaveza.

„Većina bivših članova Uprave je na bolovanjima, ne javljaju se na telefone i ne kontaktiraju sa novom Upravom, čak ni kada smo imali problem sa presijecanjem gasovoda u Perinom Hanu“, kaže Salkić.

Direktor Salkić je naglasio da je uvidom u finansijske izvještaje kompanije utvrđeno da su  izvještaji o poslovanju kompanije za 2014. i 2015. godinu bili frizirani, da je 2014. godine kompanija ostvarila dobit na osnovu oprihodovanja kamata i ukidanja kredita za što nije postojala adekvatna dokumentacija.

„U 2015. godini prikazana dobit je manja zbog viših prodajnih cijena u odnosu na nabavne, tako postoje indicije da oba izvještaja ne predstavljaju fer i objektivno prikazivanje finansijskih rezultata. Detaljne i zvanične rezultate očekujemo po izvršenoj reviziji Finansijske policije FBiH, kojoj je poziv za pokretanje istrage upućen prošle sedmice. O ovome je upoznat vlasnik i resorno ministarstvo“, istaknuo je Salkić.

Direktor je najavio da u vezi sa aktulenim pitanjima liberalizacije bh. tržišta ovim energentom i stavovima Evropske energetske zajednice da će BH-Gas zastupati isključivo interese BiH i FBiH. Također je istaknuo da će aktuelna Uprava BH-Gasa insistirati na projektu Južne konekcije koji će omogućiti diverzifikaciju izvora snabdijevanja gasa za BiH, a čiji je dio i izgrađeni, ali nikada pušteni u promet gasovod Zenica-Travnik.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: