Apel u povodu štrajka glađu radnika Livnice čelika i Bosnia Valves

Rental Travel

U vezi sa neriješenim radno-pravnim statusom i teškom socijalnom situacijom uposlenika privrednih društava LČT (Livnica čelika) i Bosnia Valves, te nečinjenjem nadležnih viših organa vlasti, koje je izazvalo opravdani revolt i nezadovoljstvo radnika pomenutih firmi, ali nažalost i štrajk glađu, koji dovodi u pitanje živote i zdravlje više desetina naših sugrađana, izražavam svoju zabrinutost zbog nastale situacije i podržavam legitimne zahtjeve radnika LCT i Bosnia Valves.

Reha Centar

Apelujem da Federalna i Kantonalna vlada izvrše svoje zakonske obaveze i odmah donesu odgovarajuće odluke, kako bi se ova agonija radnika i njihovih porodica prekinula i ostvarila njihova ljudska i radnička prava.

Apelujem na radnike LČT (Livnica čelika) i Bosnia Valves, da dalje ne ugrožavaju svoje živote i zdravlje, jer bi to moglo izazvati teške i nesagledive posljedice za njih i njihove porodice, a Gradska uprava će, kao što je to i do sada uvijek radila, preduzeti sve na zakonu zasnovane mjere da im se pomogne u okvirima nadležnosti Grada Tuzle, što uključuje  pomoć pravnog tima Gradske uprave Tuzla na volonterskoj osnovi, novčanu pomoć i pružanje podrške za ostvarivanje  njihovih prava pred nadležnim organima.

GRADONAČELNIK GRADA TUZLA

Jasmin Imamović

Komentari

Komentara