Život piše najtužnije scenarije

Rental Travel

Prizor sa slike je naša svakodnevnica. To je dijete koje svakodnevno prolazi pored svih vas, koje većina poznaje, a ne znate da majica koju nosi vrijeđa rane koje se nalaze na tom malenom tijelu. S obzirom da smo se kao organizacija obavezali bez kompromisa ukazivati na probleme sa kojima se djeca susreću, želimo javno uputiti oštar poziv na odgovornost bosansko-hercegovačkom društvu, sa posebnim naglaskom na izvršnu i zakonodavnu vlast na svim nivoima, da zaštitimo djecu od svih oblika nasilja.

Reha Centar

Djetinjstvo je period odrastanja ključan za psihofizičko zdravlje svake osobe. Stoga, nasilje nad djecom predstavlja bespovratnu traumu, koja ozbiljno ugrožava normalan razvoj djeteta. Vrlo često se šutke posmatra i reaguje samo onda kada se desi tragedija, iako je zaista rijetka situacija da nasilje nad djetetom bude potpuno skriveno.

Ovo je poziv svima na djelovanje u cilju zaštite i zbrinjavanja svakog djeteta izloženog bilo kojem obliku nasilja!

S poštovanjem,

Udruženje „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“, Tuzla

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara