Završen Simpozijum PEFOSS 2018 koji je predstavio najnovije trendove u šumarstvu i hortikulturi

Spread the love
Menprom

Trodnevni Međunarodni simpozijum „Čovjek – Šuma – Nauka” (PEFOSS) organiziran u povodu obilježavanja 70 godina postojanja i uspješnog rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, završio je sa radom danas.

Reha Centar

U fokusu posljednjeg dana Simpozijuma bila je plenarna sekcija u okviru koje prof. dr. Karl Stampfer, dekan i eminentni stručnjak sa Univerziteta prirodnih resursa i bionauka (BOKU) iz Beča, koji je govorio o izazovima sječe šume koji se tiču ekonomske isplativosti, sigurnosti i utjecaja na životnu sredinu, kao i o novim tehnologijama koje se koriste u iskorištavanju šuma.

U ime Öz Orman İş Union organizacije Republike Turske, Settar Aslan je na plenarnoj sesiji govorio o borbi za zaštitu okoliša koja treba biti imperativ za sve nas, te je ukazao na važnost međunarodne saradnje u zaštiti i očuvanju šuma.

U okviru sekcije “Planiranje gazdovanja šumama” tematizirano je unapređenje inventurnih radova u procjeni stanja šuma i šumskih zemljišta u lokalnim inventurama šuma u BiH, kao i primjena savremenih informacionih tehnologija u procesu planiranja gazdovanja šumama.

Sekcija “Integrirana zaštita šuma» bila je posvećena mjerama i metodama zaštite šuma, koje podrazumijevaju poznavanje složenosti šumskih ekosistema.

Eksperti su u okviru sekcije «Pejzažna arhitektura i hortikultura» razmijenili nova znanja u ovoj struci i praktična iskustva u projektovanju različitih kategorija zelenih površina.

Tokom trajanja Simpozijuma, učesnici su bili u prilici čuti i zanimljiva predavanja posvećena šumskoj ekologiji i biodiverzitetu, a prezentirani su rezulati istraživanja stručnjaka iz Evrope, BiH, regije i Turske o vrijednostima i uticaju šume na čovjeka i zajednicu, ali i sve izraženijoj ugroženosti biodiverziteta koji ima važnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže i koji je najbolji indikator kvaliteta životne sredine. U zaključcima je istaknuto da je šumski ekosistem ugrožen neodrživom eksploatacijom vodnih i mineralnih resursa, prekomjernom sječom, intenzivnom erozijom tla i kontaminacijom svih sfera života.

Posebno interesantna bila je i poster sekcija na kojoj je bio izložen veliki broj naučno-stručnih projekata, a učesnici su imali priliku razgovorati sa autorima te dobiti dodatna objašnjenja o provedenim istraživanjima.

Međunarodni simpozijum „Čovjek – Šuma – Nauka“ PEFOSS završen je posjetom učesnika  prašumi Ravna vala na Igmanu odnosno rezervatu s visokim stepenom biološke raznovrsnosti.

Međunarodni simpozijum «Čovjek – Šuma –Nauka” – (PEFOSS)  okupio je više od 250 učesnika,  a predavači na Simpoziju bili su neki od vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti šumarstva i hortikulture iz Austrije, Bugarske, Češke Republike, Italije, Poljske, Njemačke, Velike Britanije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Švajcarske, Portugala, Rusije, Ukrajine,Turske i Bosne i Hercegovine.

Međunarodni simpozijum «Čovjek – Šuma –Nauka” – (PEFOSS)  jedan je u nizu događaja kojim je Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najstarijih visokoobrazovnih institucija u BiH, obilježio sedam decenija uspješnog rada. PEFOSS 2018 pružio je idealnu akademsku podlogu za istraživače i eksperte s ciljem prezentacije najnovijih rezultata, vodećih tehnologija i pravaca razvoja u šumarstvu i hortikulturi.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara