Započete aktivnosti na izgradnji nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu

Rental Travel

U cilju rješavanja pitanja izgradnje nove zgrade suda u Lukavcu održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, Općinskog suda u Lukavcu te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Grada Lukavca.

Reha Centar

Sastanku su prisustvovali ministrica pravosuđa i uprave TK Senada Dizdarević sa stručnim službama, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković, rukovoditeljica Projekta “Unapređenje kvalitete pravosuđa” Ana Bilić-Andrijanić i njen zamjenik Kenan Ališah te savjetnik za strateško planiranje materijalnih resursa Adnan Balavac, kantonalna pravobraniteljica TK Fatima Alihodžić, gradonačelnik Lukavca dr.sci. Edin Delić sa stručnim službama i predsjednica Općinskog suda u Lukavcu Enisa Hankić.

Na sastanku je definiran redoslijed aktivnosti s ciljem izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu koji podrazumijeva: određivanje lokacije, izradu finalnog projektnog zadatka za projektanta, finansiranje izrade projektne dokumentacije, dobijanje odobrenja za građenje s plaćanjem građevinske rente i komunalnih priključaka i plan finansiranja i osiguranja stručnog nadzora građenja.

Nakon što su svi učesnici izrazili spremnost na ralizaciju ovog projekta,  dogovoreno je da se krene s početnim aktivnostima, a u septembru će biti održan ponovni sastanak, radi analize realizacije tih aktivnosti.

Za planirane aktivnosti obezbjeđena su dostatna sredstva u budžetu TK, kao i sredstva u budžetu Grada Lukavca za 2022. godinu, obzirom da je Grad Lukavac izrazio spremnost za sufininansiranje izgradnje, a o čemu će biti zaključen sporazum s Vladom TK.

Izgradnjom nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu, trajno bi se riješilo pitanje ove pravosudne institucije i stekli uslovi za efikasniji rad kako ovog suda, tako i pravosuđa u cjelini.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara