Zahtjeva za adekvatnu rekonstrukciju objekata i protokola komemoracije i obilježavanja genocida nad Bošnjacima Srebrenice

Menprom

Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. godine dužan je u  punoj saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH  provoditi sve aktivnosti organizovanja i protokola komemoracije i  obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Memorijalnom centru  Srebrenica-Potočari, kako bi se spriječile bilo kakve provokacije i  prebacivanje odgovornosti na porodice žrtava genocida i posjetitelje  mezarja za bilo kakav bezbjednosni propust, upozorio je predsjednik  BOSS-a Mirnes Ajanović.

Reha Centar

BOSS

 

Zakonom o Memorijalnom centru  Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz  1995. godine – u članu 24. normiran je način obezbjeđenja sigurnosti  memorijalnog kompleksa shodno odredbama člana 16. Zakona o Državnoj  agenciji za istrage i zaštitu.

BOSS

 

Nakon zakonske izmjene određeno je  Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama  za podršku policijskoj strukturi BiH u član 6. (1). h. organizovanje i  provođenje fizičke i tehničke zaštite lica i objekata organa BiH i  diplomatsko-konzularnih organa koji se posebno štite u skladu s  odgovarajućim zakonima, međunarodnim obavezama i drugim propisima koje  donosi Vijeće ministara BiH, u šta spada i Memorijalni centar  Srebrenica-Potočari.

BOSS

 

Okolnost da komemoraciji obilježavanja genocida  nad Bošnjacima prisustvuje oko 80 stranih delegacija i 70.000 građana,  obavezuje na adekvatnu rekonstrukciju objekata i protokola  komemoracije, uz punu saradnju i profesionalni angažman svih  odgovornih lica i institucija, kako bi se ubuduće spriječili bilo  kakvi incidenti, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

BOSS

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović čestita svim muslimanima  nastupajući ramazanski Bajram, uz žaljenje što zbog političke oholosti  i brutalnosti vladajućih stranaka nije isplaćena penzija većini
penzionera.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara