Za jesenju sjetvu potrebno 6,3 miliona KM

Menprom

Vlada TK prihvatila je Plan jesenje sjetve u 2014. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom je  predviđeno da na 7.520 ha budu zasijane žitarice, povrtno, industrijsko i krmno bilje. Jesenjom sjetvom planira se zasijati žitaricama 5.246 ha što iznosi 70 % ukupnog plana, a više je za 318 ha odnosno za 6 % u odnosu na plan 2013. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.719 ha što je 49,45 % od ukupnog plana, a više je u odnosu na prošlu godinu za 157 ha odnosno za 4,4 %.

Reha Centar

Plan sjetve povrća je 565 ha što je za 23 ha više u odnosu na prošlu godinu. Za realizaciju jesenje sjetve potrebno  je 6,3 miliona KM i to za sjeme 2 miliona KM, za đubrivo 2.7 miliona KM, za gorivo 900 hiljada, za ulje i mazivo 210 hiljada i pesticide 564 hiljada KM. U općinama Kalesija, Sapna i Teočak, u odnosu na prošlu godinu, planirana je jesenja sjetva na nešto manjim sjetvenim površinama dok je u ostalim općinama veća ili u nivou prošlogodišnje. Kao i predhodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni planiraju se zasijati najveće površine u općinama Lukavac, Gradačac, Čelić, Kalesija, Živinice i Gračanica. U cilju ostvarenja plana jesenje sjetve, između ostalog, potrebno je stvoriti preduslove kao što su prioritetna isplata ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz 2013. godine, a blagovremena isplata podrške ostvarene u 2014. godini kako bi olakšali poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu. Također je potrebno obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom,certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći te ostale repromaterijale za sjetvu poput mineralnog đubriva, zaštitnih sredstava , goriva i maziva. Jedan od preduslova je i angažman Poljoprivrednog zavoda u edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara