Vlast u F BiH se poigrava sa ekonomskom budućnošću BiH

Spread the love
Rental Travel

Izuzetno teška ekonomska situacija u Federaciji BiH izazvana je političkim potezima, što se vlastima može vratiti kao bumerang, jer smjena ministra finansija /Ante Krajine/ predstavlja poigravanje ekonomskom budućnošću ne samo Federacije, nego i cijele BiH, smatra direktor Instituta za edukaciju u Spoljnotrgovinskoj komori BiH Duljko Hasić.

Reha Centar

 “Ovakve političke igre nikako ne mogu dovesti do rješenja ekonomskih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju i privreda i građani BiH”, rekao je Hasić Srni.

 On je naveo da je, nažalost, na taj način započela predizborna kampanja koja služi samo političkim strankama, a time se usložnjavaju problemi, posebno u kontekstu ispunjavanja preuzetih obaveza prema MMF-u.

 Hasić kaže nije učinjeno ništa nije učinjeno da budu ispoštovani uslovi u vezi sa sigurnim i efikasnim mehanizmom za povlačenje sredstava iz IPA fondova.

 Ističući da se već duži period privreda BiH nalazi u fazi hronične nelikvidnosti, odnosno nedostatka sredstava za poslovnu aktivnost, on je ocijenio da vlasti skoro ništa nisu učinile na planu stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i uslova za privredu.

 Prema njegovim riječima, posljedica tako teškog ekonomskog stanja u BiH jeste konstantno povećanje broja firmi kojima su blokirani računi, pa taj broj sada iznosi čak 65.000.

 “Nažalost, povećava se i broj firmi koje se nalaze pred stečajem, u stečaju ili pred likvidacijom, bez mogućnosti restrukturisanja i oporavka, što govori o skoro katastrofalnoj situaciji ekonomskih prilika u BiH”, upozorava Hasić.

 On je izrazio bojazan da će ovakva situaciji potrajati i u narednom periodu, s obzirom da su “vlasti u BiH jako malo  učinile na planu podizanja konkurentnosti, stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, mogućnosti povoljnijeg kreditiranja privrede i obezbjeđenja subvencija privredi, koja je ostala uskraćena, čak i za dio sredstava od PDV-a koji joj pripada”.

 Hasić tvrdi da, istovremeno, bankarski sektor u BiH gotovo da nema nikakvih aktvnosti u vezi sa finansiranjem poslovne aktivnosti, već je prvenstveno preusmjeren prema dijelu građana BiH.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara

Posted In: