Vlada Tuzlanskog kantona ispunila sve svoje obaveze prema Sigurnoj kući

Spread the love
Menprom

Vlada je danas prihvatila Informaciju o radu sigurne kuće Udruženja građana „Vive Žene“ Tuzla. Prema podacima iz ove Informacije, Vlada TK je u budžetu za 2023. g. obezbijedila sredstva za sufinansiranje Sigurne kuće Udruženja građana „Vive žene“ u iznosu od 114.000,00 KM, čime je ispunjena obaveza Vlade Tuzlanskog kantona o finansiranju Sigurne kuće u iznosu od 30%, u skladu sa Zakonom o Zaštiti od nasilja u porodici FBiH. Osim Vlade i neke lokalne zajednice su u budžetima planirale sredstva za sufinansiranje rada ove ustanove, a to su gradovi Tuzla, Gračanica, Lukavac i Živinice, te općine Kladanj i Čelić. Posmatrajući ono što je u Sigurnoj kući urađeno tokom 2023. godine, može se istaknuti da je  psihosocijalnim tretmanom obuhvaćeno 355 individualnih psihoterapijskih sesija, 42 grupne sesije psihoterapije/grupnog psihoedukativnog rada, 38 sesija grupne body (tjelesne) terapije, 36 grupnih sesija socijalnog savjetovanja, 444 individualna socijalno – pravna savjetovanja, 70 pedagoških sesija uz svakodnevnu podršku i pomoć prilikom učenja i izrade domaće zadaće, 776 medicinskih i sanitarnih intervencija, 74 sesije radno-okupacione terapije, 35 pratnji medicinske sestre prilikom odlaska žrtve na redovne ili specijalističke preglede, te konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima, 11 izrada tužbi, žalbi, zahtjeva i drugih podnesaka, 129 kontakata sa nadležnim institucijama i 15 sastanaka u vezi slučaja. U 2023. godini u Sigurnu kuću je smješteno 126 osoba. Od toga, 60 su punoljetne osobe ženskog spola i 66 djece. U 2023. godini bilo je i 11 slučajeva recidiva.

Reha Centar

Osim navedenog, evidentirano je i 50 poziva na SOS telefon.

Sve ovo ukazuje na značaj rada i postojanja jedne ovakve institucije koja je jedina na području Tuzlanskog kantona za smještaj žrtava nasilja u porodici. U tom svjetlu podrška Vlade Tuzlanskog kantona je od izuzetnog značaja za cjelokupan sistem socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara