Vlada TK: Više od 10 miliona KM za poljoprivredu i ruralni razvoj

Spread the love
Menprom

Vlada TK donijela je Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini. Programom je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški.

Reha Centar

Za realizaciju Programa Budžetom TK za 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.800.000 KM. Bitna novina što su kod proizvodnje krošnjastog voće razdvojene proizvodnja voća po vrsti, te načinu sadnje (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni nasad) pa je i visina novčane podrške različita uzimajući u obzir način proizvodnje i vrstu voća. S obzirom na to da su poljoprivredni proizvođači u 2022. godini suočeni sa poskupljenjima kada je u pitanju repromaterijal u poljoprivredi, te hrana za životinje, Programom su planirana sredstva za ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu u poljoprivredno proizvodnji i to dodatna podrška za proizvođače pilećeg mesa i to za proizvodnju od 5.000 do 500.000 proizvedenih pilića u toku godine i novčana podrška za zdravstvenu zaštitu pčela i unaprjeđenje pčelinjeg fonda.

Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona propisano je da se sredstva za novčanu podršku u poljoprivredi obezbjeđuju u Budžetu TK za svaku kalendarsku godinu. Visina novčanih sredstava iznosi do 3,5 % vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg budžeta Kantona. Budžetom TK za 2022. godinu za realizaciju novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju planirana su sredstva u iznosu od 10.800 KM. S obzirom na to da Federalni Program novčanih podrški za 2022. godinu nije bio donesen, Vlada TK je donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini kojim su planirana sredstva u iznosu od 795.972,50 KM za realizaciju odobrene novčane podrške u 2021. godini za proizvodnju voća i proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru.

Imajući u vidu poskupljenje đubriva, potrebe za sijanjem što većih površina zemljišta, te da poljoprivredni proizvođači mlijeka uglavnom proizvode kukuruz za potrebe vlastite farme, odnosno ishrane vlastite stoke, bilo je neophodno donijeti izmjenu Program kako bi se ublažile posljedice poskupljenja. Za realizaciju navedene mjere odnosno stvaranje uslova za što optimalniju sjetvu stočnih žita predložena je izmjena Programa na način da su planirana sredstva za muzna grla i to u iznosu od 200,00 KM po grlu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara