Vlada TK: Usvojen Obračun sredstava u zdravstvu

Spread the love
Menprom

Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Obračun sredstava u zdravstvu za 2020. godinu. Ukupna sredstva ostvarena na području Tuzlanskog kantona iznose 420.387.435 KM, što je za 1,70% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iznose 290.731.061 KM što je za 1,61% manje u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini i čine 69,16% ukupno ostvarenih sredstava.

Reha Centar

Ukupno utrošena sredstva u zdravstvu za 2020. godinu iznose 409.164.589 KM, što je za 5,23% više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ukupne potrošnje najveće učešće imaju bruto plaće i druga primanja iz radnog odnosa od 49,54% a zatim troškovi lijekova od 27,67%. Ukupni rashodi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iznose 294.559.730 KM što je za 2,77% više u odnosu na prethodnu godinu i čine 72% ukupno potrošenih sredstava u zdravstvu. Rashodi po osnovu poreza na dodanu vrijednost po osnovu lijekova, ortopedskih pomagala i medicinskog materijala u zdravstvenim ustanovama ostvareni su u iznosu od 19.866.051 KM, od čega su javne zdravstvene ustanove ostvarile 8.613.765 KM.

Vlada jer prihvatila i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za period I-VI 2021. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara