Vlada TK traži od Senata Univerziteta proširenje kvote upisa

Menprom

Kolegij Vlade Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici zauzeo stav da se izvrši upis kandidata koji su na drugom prijemnom ispitu ostvarili minimum od 51%. Nakon što je analizirala upis studenata na drugom upisnom roku u prvu godinu I i integriranog I i II ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini Vlada TK je od Senata Univerziteta u Tuzli zatražila da omogući upis kandidatima koji su na drugom prijemnom ispitu ostvarili 21 bod i više.

Reha Centar

Zaključak Kolegija Vlade TK-a temelji se na tome da je i u proteklim akademskim godinama Vlada donosila iste ili slične zaključke u vezi sa minimumom bodova potrebnim za upis u prvu godinu studija, te da se Vladi TK-a i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK obraćao veliki broj boračkih organizacija i kandidata koji imaju navedeni broj bodova.

Pored toga radi se o studentima koji su najvećim dijelom iz boračke populacije, te bi onemogućavanjem upisa izgubili prava koja im pripadaju po drugim osnovama. Imajući u vidu tešku materijalnu situaciju veliki broj kandidata bi bio onemogućen da nastavi dalje školovanje jer su troškovi upisa na drugim Univerzitetima znatno veći.

Budući da Vlada TK-a ne može ostati ravnodušna prema kandidatima koji imaju želju za daljnjim školovanjem na Univerzitetu u Tuzli, a zbog teške materijalne situacije ne bi to bili u mogućnosti,  od Senata Univerziteta u Tuzli Vlada TK traži da donese Odluku koja će biti u skladu sa navedenim zaključkom, odnosno da omogući upis kandidatima koji su na drugom prijemnom ispitu ostvarili 21 bod i više.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara