Vlada TK sistemski uređuje oblast privremenog korištenja javnih površina

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas razmatrala prijedlog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona, te u vezi sa istim utvrdila Obavijest o provedenoj javnoj raspravi i istu uputila Skupštini TK. Ovim zakonom utvrđene su javne površine koje se mogu privremeno koristiti, njihova namjena, uslovi i način privremenog korištenja javnih površina, nadležnosti Tuzlanskog kantona, gradova i općina, poslovi prvostepenog upravnog rješavanja, naknade za korištenje javne površine, nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za privremeno korištenje javnih površina na području Kantona. Do sada se ova oblast u Tuzlanskom kantonu regulisala Odlukama o privremenom korištenju javnih površina koje su donosili općine i gradovi. U proteklom periodu se pokazalo da je ovakva pravna regulativa nedovoljna iz razloga što su zabilježeni slučajevi da je sud poništavao rješenja o utvrđivanju naknade za privremeno korištenje javnih površina iz razloga što su ista zasnovana na odlukama gradova i općina. Također, donošenjem jedinstvenog propisa, na isti način se uređuje ova oblast za cijelo područje kantona, čime se izbjegavaju različitosti u postupanju koje su zavisile od svake lokalne zajednice.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara