Vlada TK: Prihvaćeni izvještaji o provedenim maturskim ispitima

Menprom

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/23. godini i Izvještaj o provedenom maturskom ispitu u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/23. godini. Polaganju Eksterne mature za školsku 2022/2023. godinu je ukupno pristupilo 3.894 od 3.912 prijavljenih učenika. Svi učenici sa područja Tuzlanskog kantona bili su dužni pristupiti polaganju eksterne mature, a učenici koji osnovno obrazovanje završavaju izvan Tuzlanskog kantona mogli su pristupiti polaganju mature i na taj način ostvariti povoljnije uslove za upis u jednu od srednjih škola na području ovog kantona. Kako se može vidjeti iz Izvještaja, na Eksternoj maturi u prethodne dvije godine, kako po predmetima tako i integralno, za većinu predmeta, rezultati su približno isti i nalaze se u okviru prihvatljive devijacije. Pedagoški zavod će u narednim koracima, detaljnije analizirati i uporediti rezultate ostvarene na testu i u redovnom školovanju za svaki od pojedinih predmeta za svakog učenika i uporediti ih i sa analizom koju su vršile škole nakon uvida u radove učenika. Prvi korak u ovoj analizi bit će već prilikom vrednovanja rada škola, kada će se vrednovati rezultati učenika ostvareni na eksternoj maturi i redovnom školovanju.

Reha Centar

Kada je u pitanju maturski ispit u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini

Na prvom majsko-junskom roku maturski ispit je polagalo 2.362 učenika iz 31 srednje škole, a prosječan uspjeh polaganja mature je bio 3,41. U okviru vanrednog junskog roka polaganju mature je pristupilo 365 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh 2,67, dok su u okviru redovnog augustovskog roka, polaganju mature su pristupili učenici koji su u toku redovnog školovanja bili upućeni na popravne ispite, kao i učenici koji nisu uspješno položili maturu na nekim od prethodnih ispitnih rokova. U ovom roku polaganju mature je pristupilo 117 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 2,85.

Takođe, polaganju mature su pristupili i učenici koji su srednju školu završili izvan našeg kantona a imali su namjeru upisati neki od fakulteta na JU Univerzitet u Tuzli, s obzirom da se za upis na Univerzitet u Tuzli vrednuje i uspjeh sa mature, odnosno neki od fakulteta van Bosne i Hercegovine gdje su rezultati mature jedan od uvjeta za upis (EU). Od prijavljena 24 učenika koji su završili srednju školu u Republici Srpskoj ili susjednim kantonima polaganju je pristupilo 22 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 4,41.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara