Vlada TK: Podrška projektima naučnoistraživačkog rada

Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Ovim programom, a na osnovu ranije raspisanog javnog poziva, izvršena je raspodjela ukupno 236.767,30 KM. Na raspisani javni poziv pristigle su ukupno 54 prijave za sve programe, od čega je njih 38 ispunjavalo uslove javnog poziva, a sredstva su raspoređena u okviru šest predviđenih programa. Za projekte u okviru programa osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti) odobreno je ukupno 95.346,50 KM. Za program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad 6.400 KM, za program usavršavanja naučnog kadra 4.013,72 KM, program izdavanja naučnih publikacija 11.920,90 KM, program održavanja naučnih skupova 22.651,98 KM, dok je za obezbjeđivanje i održavanje naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad raspoređeno 96.434,20 KM.

Reha Centar

Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara