Vlada TK: Obezbijediti korektan i profesionalan postupak prijema uposlenika

Spread the love
Menprom

Vlada TK podržala je inicijativu Ministarstva za boračka pitanja za upućivanje Preporuke za postupanje svim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, u vezi sa provođenjem konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u ustanovama obrazovanja.

Reha Centar

Ovim dokumentom Vlada Tuzlanskog kantona preporučuje direktorima javnih ustanova osnovnih i srednjih škola, komisijama za prijem uposlenika i Ministarstvu obrazovanja,nauke, kulture i sporta, da obezbijede zakonito i profesionalno provođenje postupka prijema uposlenika po javnom konkursu, bez neosnovanog favoriziranja pojedinih kandidata putem intervjua, kako bi se svim kandidatima omogućilo da na zakonit i korektan način ostvare pravo na rad. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je zaduženo da pismo Preporuke dostavi svim ustanovama osnosnvnog i srednjeg obrazovanja sa TK. U toku provođenja Konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika.

Resorno Ministarstvo je od kandidata iz reda branilačke populacije primilo veliki broj pritužbi vezanih za primjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica i Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja. Primjedbe se najvećim dijelom odnose na postupak bodovanja usmenog dijela ispita (intervjua) gdje se bez objektivnih mjerila, pojedini kandidati favoriziraju maksimalnim brojem bodova i na taj način dovode u pitanje bodovi po osnovu učešća u Oružanim snagama i zaštita prava pripadnika branilačke populacije.

Odjeljenje za informisanje – aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara