Vlada TK na brojne načine podržava aktivnosti promocije sposobnosti osoba sa invaliditetom

Spread the love
Rental Travel

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić, danas je sa resornim ministrima primio u posjetu  predstavnike Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona (KOOSI TK), koju je predvodio predsjednik Koalicije Suvad Zahirović.

Reha Centar

Ovom prilikom aktuelizirana su prioritetna pitanja koja se odnose na položaj osoba sa invaliditetom, a koja se prije svega odnose na izradu Akcionog plana za primjenu Strategije za unaprjeđenje društvenog položaja i statusa osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine i učeće predstavnika KOOSI TK u Radnoj grupi za izradu Prijedloga Strategije inkluzivnog obrazovanja za djecu sa poteškoćama u razvoju i djecu sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Također, bilo je govora i o mogućnostima provođenja zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona koji se odnosi na uklanjanje barijera i osiguravanje pristupačnosti javnim institucijama za osobe sa invaliditetom, te na osiguravanje prava na ortopedska i druga pomagala potrebna za samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom.

Premijer Hodžić istaknuo je da su napori koje ove organizacije na području Tuzlanskog kantona ulažu kako bi osobe sa invaliditetom imale adekvatan položaj u našem društvu vrijedni dubokog poštovanja.

„Ti napori ujedno su i naša obaveza da tom pitanju svakodnevno posvećujemo dužnu pažnju i da činimo korake koji nas vode ka zajedničkom cilju, a to je puno poštivanje ljudskih prava i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim društvenim procesima. U tom smislu Vlada Tuzlanskog kantona u oblasti zdravstvene zaštite, rada, zapošljavanja, boračko-invalidske zaštite,  socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata pruža podršku aktivnostima koje se provode s ciljem zaštite i promocije sposobnosti osoba sa invaliditetom. U 2020. godinu prava lica sa invaliditetom na području Tuzlanskog kantona ostvarilo je 9.616 neratnih invalida i 1.406 civilnih žrtava rata“, kazao je premijer Hodžić i dodao da su projektima podržane i vaninstitucionalne socijalne usluge: dnevni centri za djecu i mlade,  dnevni centri za odrasle, pomoć i njega u kući, defektološki, logopedski, fizioterapeutski i druge tretmani i sportske aktivnosti.

Jedan od oblika podrške, osim svega navedenog, jeste i kontinuirana podrška Vlade TK manifestaciji Specijalna olimpijada, čiji je cilj upravo promocija sposobnosti i mogućnosti osoba sa invaliditetom, integracija osoba sa intelektualnim poteškoćama u sportske klubove i njihovo ravnopravno uključivanje u lokalnu zajednicu.

U ime Vlade TK, uz premijera Hodžića, današnjem sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić, ministar finansija Vedran Lakić i ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović, dok su Koaliciju, uz predsjednika Zahirovića, predstavljali predsjednik udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks Vahid Đulović, predsjednik Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna Hazim Junuzović i direktor Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Intrag“ D.O.O. Anes Ćehović.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara