Vlada TK: Izmjene Kolektivnog ugovora u zdravstvu

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Aneks Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Naime, na području Tuzlanskog kantona pored Javnih zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih fondova postoje i Javne zdravstvene ustanove čije se djelatnosti ne finansiraju iz budžeta TK ili vanbudžetskog fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Trenutni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona obavezuje i te Javne zdravstvene ustanove na poštivanje minimalne satnice i koeficijenata.

Obzirom da se te Javne zdravstvene ustanove ne finansiraju iz budžeta TK ili vanbudžetskog fonda ZZO TK, niti imaju bilo kakvu finansijsku podršku iz ovih izvora, već svoje izvore prihoda ostvaruju isključiv ona slobodnom konkurentnom tržištu, pojavila se problematika mogućnosti poštivanja navedenih satnica i koeficijenata.

Danas prihvaćenim aneksom riješena je ova problematika, a ministar zdravstva je ovlašten da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, kao reprezentativnim sindikatom, potpiše Aneks Kolektivnog ugovora.

Donesenim Zaključkom Vlada je zadužila budžetsku inspekciju pri Ministarstvu finansija TK da izvrši inspekcijski nadzor primjene i poštivanja odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK u svim javnim zdravstvenim ustanovama, koje se finansiraju iz vanbudžetskog fonda, u dijelu obračuna plata, naknada i drugih ličnih primanja zaposlenika za mjesec mart 2017.godine, te da o izvršenom nadzoru informišu Vladu Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara