Vlada TK: Izjednačavanje prava boraca u FBiH

Spread the love
Menprom

 

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Izmjene su rezultat dostavljenih inicijativa kantonalnih boračkih saveza od društvenog interesa za Tuzlanski kanton. Dokumentom se reguliše pravo na osiguranje higijensko – sanitetskog materijala ratnim vojnim invalidima sa utvrđenim procentom u visini 100% I grupe vojnog invaliditeta, kojim je prema federalnom zakonu, utvrđeno pravo na njegu i pomoć drugog lica, kao neposredne posljedice zadobijene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, a koji su zbog propusta bili izuzeti iz odredbi važećeg Zakona, pravo na hiperbaričnu komoru u trajanju najduže do 20 dana u skladu sa medicinskim indikacijama, za ratne vojne invalide – lica sa paraplegijom. U skladu s ovom izmjenom predložena je i nova sadržina prava na banjsko-klimatsko liječenje te pravo na pomoć u slučaju smrti člana porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i nosioca ,,Partizanske spomenice 1941“ na način usaglašen sa federalnim zakonima kojima se reguliše oblast. Zakon se u skraćenu skupštinsku proceduru upućuje jer nisu u pitanju složene i obimne promjene budući da predloženi tekst sadrži samo osnovna zakonska rješenja koja omogućavaju da se branioci i članovi njihovih porodica sa područja ovoga kantona, dovedu u isti položaj kao i lica koja svoja prava i novčane prinadležnosti ostvaruju putem federalnog budžeta.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara