Vlada TK: 1.417.037 KM za kapitalne investicije

Spread the love
Rental Travel

S ciljem stvaranja preduslova za što brži početak radova na izgradnji objekata u Kampusu Univerziteta u Tuzli, Vlada je danas odobrila 953.130 KM JU Univerzitet u Tuzli, na ime Naknade za pogodnost lokacije (renta) za korisnu površinu jedinstvenog objekta Građevina 1, kao i 153.807 KM, na ime naknade u iznosu od 1% predračunske vrijednosti jedinstvenog objekta Građevina 1. Također, danas je odobreno i 245.100 KM Općinskom sudu u Lukavcu. Od ovog iznosa 45.100 KM je odobreno za nabavku Glavnog projekta i pratećih Elaborata u iznosu, a 200.000 KM za plaćanje naknada po osnovu rente, naknada za sklonište i druge naknade u cilju izdavanja građevinske dozvole. Također, u cilju stvaranja što kvalitetnijih uslova za rad i djelovanje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila 65.000 KM za nabavku službenog vozila za potrebe Ureda.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara