Vlada FBiH privatila informaciju o izradi minimalne i prosječne potrošačke korpe u FBiH

Spread the love
Menprom

Vlada FBiH je privatila informaciju o izradi minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH. Usvojenim zaključkom, koji je predložio Federalni zavod za statistiku (FZS) zaduženi su premijer FBiH, federalna ministrica finansija, Federalno ministarstvo trgovine i direktor FZS-a da, u roku od sedam dana, imenuju predstavnike koji će usaglasiti metodologiju za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe i uputiti je Vladi na usvajanje.

Reha Centar

Federalni premijer će međunarodnim institucijama uputiti zahtjev za pružanje ekspertske pomoći predstavnicima u pripremi metodologije.

Predstavnik Federalnog zavoda za statistiku (FZS) je zadužen da koordinira i predsjedava aktivnostima na pripremi ovog dokumenta. Tokom pripreme metodologije predstavnici mogu vršiti konsultacije s predstavnicima različitih interesnih grupa, prije svega udruženja potrošača i sindikata koji učestvuju u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH.

Kako je navedeno u obrazloženju FZS-a, koji je i predlagač informacije i danas donesenih zaključaka, ovaj zavod je sa 2008. godinom prestao da objavljuje podatke o prosječnoj potrošačkoj korpi u FBiH, budući da u Evropskoj uniji ne postoji metodologija za njen izračun koja bi omogućila tačno definiranje i međunarodnu uporedivost.

FZS smatra da je potrebno objektivno i stručno pripremiti metodologiju za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe, što će biti bazirano na zvaničnim i međunarodno prepoznatim statističkim podacima, kao što je Anketa o potrošnji domaćinstava, koja će biti provedena do decembra 2022. godine. Ovu korpu bi Federalno ministarstvo trgovine potom objavljivalo jednom mjesečno, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Komentari

Komentara