Vlada dala saglasnost na prijedlog prekategorizacije cesta na području Kantona

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Prijedlog J.U. Direkcija regionalnih cesta TK za izmjenu odluke o prekategorizaciji cesta na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Naime, u aprilu 2014. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o kategorizaciji cesta uautoceste i brze ceste, magisteralne ceste i regionalne ceste Vlade Federacije BiH, a čija je primjena odložena do 15.03.2018. godine. S tim u vezi Direkcija regionalnih cesta TK je pripremila Prijedlog izmjena ovog dokumenta, koji je upućen Vladi Federacije BiH na razmatranje.

Cilj je postići fukcionalniji raspored izgradnje i održavanja putnih pravaca, a s primarnim zadatkom stvaranja preduslova za brži i kvalitetniji protok saobraćaja, a time i promet roba i usluga.

Trenutno stanje je takvo da su među regionalnim putnim pravcima prisutne određene dionice koje su u nadležnosti Direkcije, a koji ne vode nigdje i ne povezuju ništa. Revizijom kategorizacije jedan dio tih puteva, koji nemaju značaja za Kanton, potrebno vratiti u nadležnost, a time i na održavanje i staranje lokalnim zajednicama, dio koji ima značaj za Federaciji prepustiti na održavanje federalnim institucijama, a time oslobođena sredstava, planirati i usmjeravati za održavanje putnih pravaca koji povezuju lokalne zajednice na području Kantona, važne objekte u Kantonu ili koji povezuju Tuzlanski kanton sa drugim kantonima i regijama.

Vlada TK / aktuelno.ba /foto ilustracija

Komentari

Komentara