Vlada TK dala saglasnost na Odluku UO o prijevremenom razrješenju direktora Direkcije regionalnih cesta

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” i Skupštine JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona. Također, privremeno je imenovan Upravni odbor JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, razriješen je i imenovan dugi član Školskog odbora JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, te data saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK, za prijevremeno razrješenje direktora ove javne ustanove.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara