Visinu primanja zaposlenih u javnim ustanovama i preduzećima Kantona Sarajevo

Rental Travel

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo su u materijalima za današnju sjednicu dobili visinu primanja zaposlenih u javnim ustanovama i preduzećima u KS-u.

Reha Centar

Najveće plaće imaju, između ostalih,  dekan Fakulteta za saobraćaj  i komunikacije Samir Čaušević (7.325 KM), zatim dekan Političkih nauka Šaćir Filandra (6.012 KM) te dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu Borislav Petrović (5.887 KM).

Najveći prihod od povremene samostalne djelatnosti ima Omer Ćemalović iz Javne ustanove  Psihijatrijska bolnica Sarajevo (59.384 KM) te dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Samir Čaušević (58.398 KM).

Naime, Skupština KS-a će na današnjoj sjednici po hitnom postupku razmatrati i Nacrt zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ovaj kanton

Radiosarajevo.ba – aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: