Više sredstava za stipendiranje učenika i studenata

Spread the love
Rental Travel

Zbog povećanog broja prijava koje su pristigle po javnom pozivu za stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke populacije s jedne strane, ali i smanjenog interesa za banjsko – klimatsko liječenje, do čega je došlo zbog epidemiološke situacije, Vlada je danas izmijenila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2021. godini. Ovim izmjenama sredstva za stipendiranje učenika i studenata su povećana za 80.000,00 KM, te će Vlada, shodno izmijenjenom programu, za stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke populacije izdvojiti ukupno 1.490.000,00 KM.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara