Utvrđeni prijedlozi odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Pozorištem i Bibliotekom

Spread the love
Menprom

Vlada TK utvrdila je danas prijedlog Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Reha Centar

Ovom odlukom predviđeno je da Tuzlanski kanton od 01. aprila 2017. godine preuzima 70% osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Od ovog datuma Biblioteka će nastaviti poslovati kao budžetski korisnik u sklopu Trezora Tuzlanskog kantona, a svi dosadašnji računi Ustanove bit će ugašeni sa 31.03.2017. godine.

Shodno ovoj Odluci predviđeno je da Kanton preuzme i finansiranje ove ustanove u procentu od 70%, a mjesečni osnov za finansiranje rada Ustanove, čine sredstva koja je Tuzlanski kanton izdvojio za bruto plaće i naknade plaća i naknade zaposlenih prema broju i strukturi zaposlenika koji su zatečeni na radu u Ustanovi u decembru 2016. godine i sredstva koja je Grad Tuzla izdvojio za finansiranje dijela izdataka za materijal i usluge i naknada za organe nadzora i upravljanja putem tranše navedenoj ustanovi u istom mejsecu.

Međusobni odnosi između Tuzlanskog kantona po osnovu preuzimanja dijela prava i obaveza i Grada Tuzla po osnovu prenošenja dijela prava i obaveza osnivača nad Ustanovom uredit će se posebnim ugovorom.

Vlada će u ime Tuzlanskog kantona u narednom periodu vršiti izbor i imenovanje, kao i razrješenje predsjednika i članova Nadzornog i Upravnog odbora u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine uz prethodnu saglasnost Grada Tuzla, davati prethodnu saglasnost Upravnom odboru za imenovanje i razrješenje direktora Ustanove, davati prethodnu saglasnost Upravnom odboru prilikom donošenja općih akata ustanove i to Pravila Ustanove, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove, Pravilnika o plaćama, Pravilnika o radu i Program i Plan rada i razvoja Ustanove, davati prethodnu saglasnost na prijem novih uposlenika, zahtjevati dostavljanje izvještaja o radu i poslovanju Ustanove najmanje jednom godišnje, te učestvovati u svim pitanjima vezanim za rad i funkcionisanje Ustanove.

Također Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodno pozorište Tuzla. Ovim dokumentom Tuzlanski kanton od Grada Tuzla počev od 01. aprila ove godine preuzima 51% osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Naradno pozorište Tuzla. Sva ostala prava i obaveza uređena su slično kao što je to slučaj i sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ u Tuzli.

Oba prijedloga odluka bit će dostavljeni Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Press Vlade TK- aktuelno.ba

Komentari

Komentara