Utvrđena pozitivna lista lijekova

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku kojom utvrđuje Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Pozitivnu listu lijekova čine dvije liste, A lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100%, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka te B lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade Kantona, saglasno finansijskim mogućnostima Kantona.

Reha Centar

Pozitivna B lista lijekova ostaje na snazi u smanjenom obimu zbog činjenice da je većina lijekova namijenjena specifičnim grupama pacijenata. Kao takva , u finansijskom smislu ne opterećuje značajno budžet fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, jer ukupna potrošnja lijekova sa B liste za period januar –avgust 2015.godine iznosi 176 139,00KM.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara