Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2017.godinu

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i uputila ga Skupštini Tuzlanskog kanona na dalje postupanje. Prihodi i prmici u Budžet Tuzlanskog kantona planirani su u iznosi od oko 359 miliona KM, a rashodi i izdaci u iznosu od oko 358.100.000 KM. Razlika u iznosu od oko 900.000 KM planirana je za pokriće akumuliranog deficita u Budžetu TK.

Reha Centar

Kada su u pitanju značajnija izdvajanja iz Budžeta, za kapitalne izdatke planirano je oko 2 miliona KM, za podršku poljoprivrednoj proizvodnji planirano je oko 3.3 miliona KM, a za boračko – invalidsku zaštitu i dopunska prava boraca i članova njihovih porodica planirano je oko 7.360.000 KM.

Za rekonstrukciju i opremanje zgrade u kojoj će biti smješten Općinski sud u Srebreniku planirano je 250.000,00 KM, a 700.000,00 KM za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla. Za sufinansiranje projekta „Smart school“, odnosno realizaciju projekta koji se finansira iz INTERREG/IPA fonda planirano je 234.000,00 KM.

Kada je u pitanju zdravstvena zaštita neosiguranih lica, za ove namjene Vlada je u Budžetu planirala 250.000 KM. Prijedlogom budžeta planirana su i sredstva za isplatu regresa uposlenicima kod budžetskih korisnika, što je predviđeno i nedavno potpisanim kolektivnim ugovorima.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara