Usvojen Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2019-2020. godina. Radi se o planu aktivnosti koje su logičan slijed i nastavak djelovanja na Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2014.-2015. čija implementacija je, shodno odluci na federalnom nivou, produžena na period do 2018. godine.

Reha Centar

U skladu sa strateškim dokumentima na federalnom i kantonalnom nivou, ovim akcionim planom je planiran doprinos realizaciji pet jedinstvenih strateških ciljeva i to: usklađivanje normativno-pravnog okvira u oblasti nasilja u porodici sa domaćim i međunarodnim standardima iz ove oblasti, unaprjeđivanje znanja i vještine osoba koje se profesionalno bave pitanjima nasilja u porodici, unaprjeđivanje metodologije za prikupljanje podataka o slučajevima nasilja u porodici, povećanje društvene svijesti o nasilju u porodici i oblicima nenasilničkog ponašanja, te razvijanje multidisciplinarnog pristupa u lokalnim zajednicama u pružanju odgovarajućih vidova zaštite i tretmana žrtava nasilja u porodici i rada sa osobama koje su počinile nasilje u porodici.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara