Uštede do gotovo dva miliona KM nivelacijom cijena lijekova

Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U Odluci o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona  mijenja se Pozitivna lista lijekova koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Odlukom koja je stupila na snagu 10.12.2015.godine propisana je obaveza kantonima da su, s ciljem hitne nivelacije cijena lijekova, dužni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke usaglasiti cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona za one zaštićene nazive lijekova koji su zatečeni na pozitivnim listama lijekova kantona, a istovremeno su sadržani u svom generičkom obliku i na Federalnoj listi lijekova. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je izvršilo nivelaciju cijena na Pozitivnoj listi lijekova TK.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara