Uspješan sastanak delegacija Vlade TK i Općine Gradačac

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona pomoći će rješavanje problema vodosnabdijevanja u općini Gradačac dogovoreno je na današnjem sastanku delegacije Vlade Tuzlanskog kantona predvođene premijerom Kantona Begom Gutićem sa načelnikom Općine Gradačac Edisom Dervišagićem i njegovim saradnicima.

Reha Centar

Na sastanku je ponovno podcrtano da Kanton nema mogućnost da se kreditno zaduži u ime Općine Gradačac, ali je istaknuta obostrana spremnost da Vlada i Općina već u narednim danima potpišu protokol ili memorandum shodno kojem bi se unaprijed za naredne godine u budžetima Tuzlanskog kantona planirala namjenska sredstva za finansiranje godišnjih anuiteta za otplatu kredita koji bi sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisala Općina Gradačac.

„Ovako bi smo kao Vlada pomogli Općini Gradačac, da ubrza procedure i što prije riješi pitanje i problematiku vodosnabdijevanja na ovom području“

Osim projekta vodosnabdijevanja danas je razgovarano i o drugim projektima i aktivnostima koje Vlada realizira na gradačačkom području. Prije svega to se odnosi na rekonstrukciju putne infrastrukture, poticaje u poljoprivredi, po čemu Gradačac povlači znatna sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona, projektima prostornog uređenja i zaštite okoliša, te adaptaciji dva školska objekta na području Gradačca.

Premijer Gutić je danas akcentirao da su aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona urodile plodom i da je dionica puta od Ormanice do Gradačca proglašena putem od značaja za Federaciju BiH, koja će preuzeti njeno buduće održavanje, a sredstva koja su ove godine bila planirana za ulaganje u ovu dionicu puta, Direkcija cesta Tuzlanskog kantona će preusmjeriti za obnovu dionice Gradačac – Gračanica, koja se također nalazi na teritoriji Općine Gradačac, a od velikog je značaja jer povezuje dva privredna centra u našem kantonu.

Razgovarajući o oblasti obrazovanja, premijer Gutić je u ime Vlade Tuzlanskog kantona izrazio spremnost da Vlada u saradnji sa Općinom Gradačac započne adaptaciju osnovne škole u Vučkovcima, kao i nastavak izgradnje škole u Požarikama.

Načelnik Dervišagić je zadovoljan ishodom današnjeg sastanka izjavio da „ovakvi sastanci doprinose da se stanje na području općine Gradačac, uslovi za život, školovanje i infrastruktura općenito znatno unaprijede“.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara